SEDAT ACEMOĞLU MÜHENDİSLİK VE YAZILIM TARAFINDAN TASARLANMIŞTIR
SEDAT ACEMOĞLU MÜHENDİSLİK VE YAZILIM Telefon: 0850 888 0648 Email: info@sedatacemoglu.com.tr Web: www.sedatacemoglu.com.tr Adres: Mahatma Gandhi Cad. No:76/7 GOP - ANKARA

FAB2018 ENTEGRE Avantajları

Program Tarafından Verilen Metraj Ve 3 Boyutlu Ölçülendirilmiş Görüntüyü Kullanıp Teklif Çizimi Hazırlamadan Çok Hızlı Teklif Vermek.
Program tarafından verilen Çizim ve Raporları Kullanarak Statik Projeyi Çok Hızlı Hazırlamak.

Programın Kullanım Basitliğiyle Projecinin İteratif Şekilde En Optimum Tasarımı Yapması.

FAB2018 ENTEGRE YAZILIM ÖZELLİKLERİ - TBDY2018 UYUMLU

Türkçe ve İngilizce Arayüzüyle Windows 10 ve Üstünde Bağımsız Masaüstü Program Olarak Çalışır.

Microsoft Visual Studio, C# ve .NET Framework Kullanılarak Geliştirilmiştir.

Microsoft WPF ile 3 Boyutlu Görüntüleme Kullanılmıştır.

Model Oluşturma 3 Boyutlu Ortamda Gerçekleşir.

Oluşturulan Model Diske Kaydedilebilir Ve Sonradan Açılabilir.

Hızlı Model Oluşturma Araçlarıyla Çok Hızlı Oluşturulur.

Bütün Prefabrik Elemanların Kesit Ve Profil Boyutları Bir Kez

Tanımlandıktan Sonra Program Tarafından Kaydedilir Ve Bu Kalıp Dosyaları Import/Export Edilebilir.

Oluşturulan Model OBJ formatında Export Edilebilir.

ANALİZ ÖZELLİKLERİ

3 Boyutlu Doğrusal Statik ve Dinamik Analiz Yapar ve Nonlineer İnelastik Performans Analizi Yapar.(Statik Pushover)

(Her Düğüm Noktası İçin 6 Serbestlik Derecesi İle)

Bütün Yük Durumları(Zati, Hareketli, Deprem, Rüzgar, Vinç, Yatay Zemin İtkisi)

Program Tarafından Otomatik Olarak Hesaplanıp Sisteme Uygulanır.

3 Boyutlu Olarak Matris Deplasmanlar Yöntemini,

Sonlu Elemanlar(FEM), Kullanır.

Modal Tepki Spektrum Analizi Yöntemini Kullanır(Mod Birleştirme,

Tam Karesel Birleştirme(CQC)).

Yük Tabanlı Ritz vektörleri(Load Dependent Ritz Vectors) kullanılır.

Mod Birleştirme ile Eşdeğer Deprem Yükünü Karşılaştırır.

Mod Şekilleri 3 Boyutlu Gösterilir.

İkinci Mertebe Momentlerini Hesaba Katar.(P - Delta).

Analiz Sonuçları Grafik Olarak 3 Boyutlu Ekranda Görüntülenir.

Deprem Yüklemeleri için Eleman İç Kuvvetleri Grafik Olarak

3 Boyutlu Ekranda Gösterilir.

Deprem Yüklemeleri için Yapı Düğüm Deformasyon Davranışı

3 Boyutlu Olarak Görüntülenir.

Kat Rijitlik ve Kütle Merkezleri Hesaplanır ve 3 Boyutlu olarak Gösterilir.

Burulma Momenti Deprem Hesabına Eklenir.

Kullanıcı, Elemanlara ve Düğüm noktalarına(joint) ek yüklemeler

tanımlayabilir.

Döşemeler ve Perdeler, Shell(4 düğüm noktalı kabuk eleman, 6 Serbestlik Dereceli)

Sonlu elemanlar ile modellenir.

Duvar/Perde altı Temeli, Sürekli Temel, Mat Temel Ekleyebilme.

TASARIM ÖZELLİKLERİ

TS 500, TS 3233, TS 498, TS 9967 ve Deprem Yönetmeliği 2018’e Göre

Analiz ve Tasarım Yapar.

Betonarme ve Öngermeli Tasarım Yapar.

Bütün Prefabrike Elemanların Boyları, Bağlantıları Gözönüne

Alınarak Hesaplanır.

Öngermeli/Öngermesiz Aşık, Makas, Oluk, TTPlak, Boşluklu Döşeme,

T, Ters T, L, I Kirişler, Sundurma ve Betonarme Kolon, Temel ve Soketlerin

Analiz ve Tasarımı Yapılır.

Arakat Kiriş - Kolon Bağlantıları, Mafsallı veya Rijit Olarak Tanımlanabilir.

Değişik Kottaki Makaslar Eklenebilir.

Sundurmalı Yapılar Çözülür.

Kolon Burkulma Hesapları Yapılır.

Makas Üst Başlık Hesapları Yapılır.

Makas Devrilme Hesabı Yapılır.

Yüksek Soket Tanımlanabilir.

Değişik Temel Kotundaki Yapılar Çözülür.

Mimari olarak Parapet, Betonarme Panel, BIMS Duvar

ve Sandviç Panel Eklenebilir.

Çok Katlı (veya Tek Katlı), Kısmi veya Tam Ara Katlı, Vinçli

(Tek veya Çok, Değişik Veya Aynı Hollerde), Prefabrike

Betonarme Yapılar Çözülür.

Kısa Konsol, İnceltilmiş Uç, Özel Teçhizat Hesapları Yapılır

Kolon, Soket ve Kısmi Öngermeli/Öngermesiz Oluk, Makas, Aşık, TTPlak,

Ters T, L ve I Kiriş Analiz ve Tasarımı Yapar.

ÇİZİM ÖZELLİKLERİ

Çatı Aplikasyon Planı

Kolon Aplikasyon Planı

Kat Aplikasyon Planları

Temel Aplikasyon Planı

Öngermeli/Öngermesiz Aşık Detay Çizimi

Öngermeli/Öngermesiz Makas Detay Çizimi

Öngermeli/Öngermesiz TTPlak Detay Çizimi

Öngermeli/Öngermesiz I Kiriş Detay Çizimi

Öngermeli/Öngermesiz Oluk Detay Çizimi

Öngermeli/Öngermesiz Kiriş (Ters T ve T, L) Detay Çizimi

Öngermeli/Öngermesiz Sundurma I Kiriş Detay Çizimi

Öngermeli/Öngermesiz Vinç I Kiriş Detay Çizimi

Kolon Detay Çizimi

Temel ve Soket Detay Çizimi

Kısa Konsol, İnceltilmiş Uç, Özel Teçhizat Detay Çizimi

Otomatik Kesit Her Aks İçin ( X ve Y Yönünde) Çizilir

Bütün Çizimler AutoCAD DXF formatında Üretilir.

Program tarafından verilen Detay çizimlerdeki bilgiler ile

imalat çizimlerinin manuel yapılması lazımdır.

Otomatik imalat çizimleri için çalışmalarımız devam etmektedir. Aşık için imalat çizimi tamamlanmıştır.

Aplikasyonları çizimleri ise parapet panel kullanımına göre revize edilmelidir.

Panel çizimleri henüz verilmemektedir.

RAPOR ÖZELLİKLERİ

Genel Yapı ve Detaylı Deprem(Dinamik Analiz İle) Raporunu PDF Olarak Verir.

Detaylı Eleman Analiz ve Tasarım Raporlarını PDF Olarak Verir.

Hacim, Donatı ve Öngerme Donatı Metrajını Eleman Bazlı Olarak Verir.

TBDY2018’ Yönetmeliğine uygun olarak FAB2018 V2 kullanıma sunulmuştur:

1. Deprem Düzeyi Hareketlerine uygun olarak tanımlanan Ss ve S1 değerlerine ve Zemin Sınıfına göre Yatay Elastik Tasarım Spektrumu, Azaltılmış Yatay Tasarım Spektrumu ve Düşey Elastik Tasarım Spektrumlarını oluşturup Deprem yüklerini hesaplar. Doğrusal Statik ve Dinamik hesap yapar. Mod Birleştirme Yöntemini kullanır. Dayanıma Göre Tasarım Yapar. Bina Taşıyıcı Sistemi Daima 3 Boyutlu Sonlu Elemanlar ile Modellenir. Döşeme ve Çatı, Kabuk Sonlu Elemanlarla modellenir.
3. Etkin Rijitlik Katsayılarını kullanır.
4. Yeni göreli ötelenme kontrollerini yapar.
5. İkinci Mertebe Etkilerini Gözönüne alır.
6. Deprem Etkisini yeni tanımlanan yük kombinasyonlarına göre yapar.
7. Çatı Düzlemi Diyaframı TBDY2018’e uygun olarak Çaprazlardan Oluşturulur.
2. Düşey Deprem Etkisini Hesaplayıp diğer kombinasyonlara ekler. Yeni tanımlanmış olan yük kombinasyonlarını kullanır.

FAB2018 ENTEGRE ile 3 Boyutlu Ortamda Modelleyin, Analiz ve Tasarım Yapın,

Metraj, Rapor ve Çizimleri Alın. Lineer ve Nonlineer İnelastik Performans Analizi

ve Güçlendirme Yapın. İşte bu kadar basit!

Yeni Nesil Prefabrik Betonarme Programı ile Mafsallı, Rijit Arakatlı, Çok Katlı, Vinçli, Perdeli Binaları TBDY2108’e göre Yeni Bina Projelendirin. Betonarme Makas ve Aşıklar veya Çelik Çatı ve Aşıkları Ekleyin.

Entegre Önüretimli Betonarme Binalar Analiz ve Tasarım Programı

Entegre Önüretimli Betonarme Binalar Analiz ve Tasarım Programı - FAB2018
8. Moment Aktaran ve Mafsallı Sistemleri Çözer.

FAB2018 ENTEGRE İLE ÇÖZÜLEBİLEN PROJE TİPLERİ

LİNEER ELASTİK VE NONLINEER İNELASTİK PERFORMANS ANALİZİ VE GÜÇLENDİRME

FAB2018 Entegre ile Lineer Elastik ve Nonlineer İnelastik Yöntemiyle Mafsallı ve Moment Aktaran Prefabrik Betonarme Binaların Performans Analizini Yapılabilir.
FAB2018 ile Prefabrik Betonarme Binaların Nonlineer İnelastik (PDelta ve Malzeme Nonlineer) Performans Analizi Yapılabilir. (Pushover Analizi). Aşağıdaki videoda FAB2018 ile OPENSEES kıyaslaması gösterilmiştir. Sonuçlar çok yakındır.

NONLİNEER İNELASTİK PERFORMANS ANALİZ

SEDAT ACEMOĞLU MÜHENDİSLİK VE YAZILIM Telefon: 0850 888 0648 Email: info@sedatacemoglu.com.tr Web: www.sedatacemoglu.com.tr Adres: Mahatma Gandhi Cad. No:76/7 GOP - ANKARA
SEDAT ACEMOĞLU MÜHENDİSLİK VE YAZILIM TARAFINDAN TASARLANMIŞTIR
Yeni Nesil Önüretimli Betonarme Binalar Analiz ve Tasarım Programı. Tek Programda Modelleyin, Analiz ve Tasarım yapın, Rapor ve Çizimleri alın. Lineer ve Nonlineer İnelastik Performans Analizi ve Güçlendirme Yapın. İşte bu kadar basit!

ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

3 Boyutlu Ortamda Modelleme.

Doğrusal Statik ve Dinamik Analiz ve Tasarım.

Hacim, Donatı, Öngerme Metraj Tabloları.

Aplikasyon ve Detay Çizimler (DXF Formatında).

Genel Yapı ve Deprem, Detaylı Eleman Raporları(PDF).

Perdeli, Çok Katlı, Vinçli, Mafsallı, Rijit Arakatlı Sistemler

Çözülebilir. Kirişler Öngermeli Tasarlanabilir.

Tekil, Şerit ve Radye Temel Kullanılabilir.

FAB2018 ENTEGRE Avantajları

Program Tarafından Verilen Metraj Ve 3 Boyutlu

Ölçülendirilmiş Görüntüyü Kullanıp Teklif Çizimi

Hazırlamadan Çok Hızlı Teklif Vermek.

Program tarafından verilen Çizim ve Raporları Kullanarak

Statik Projeyi Çok Hızlı Hazırlamak.

Programın Kullanım Basitliğiyle Projecinin İteratif Şekilde

En Optimum Tasarımı Yapması.

ANALİZ ÖZELLİKLERİ

3 Boyutlu Doğrusal Statik ve Dinamik Analiz Yapar

ve Nonlineer İnelastik Performans Analizi Yapar.(Statik Pushover)

(Her Düğüm Noktası İçin 6 Serbestlik Derecesi İle)

Bütün Yük Durumları(Zati, Hareketli, Deprem, Rüzgar,

Vinç, Yatay Zemin İtkisi) Program Tarafından Otomatik Olarak

Hesaplanıp Sisteme Uygulanır.

3 Boyutlu Olarak Matris Deplasmanlar Yöntemini,

Sonlu Elemanlar(FEM), Kullanır.

Modal Tepki Spektrum Analizi Yöntemini Kullanır(Mod Birleştirme,

Tam Karesel Birleştirme(CQC)).

Yük Tabanlı Ritz vektörleri(Load Dependent Ritz Vectors) kullanılır.

Mod Birleştirme ile Eşdeğer Deprem Yükünü Karşılaştırır.

Mod Şekilleri 3 Boyutlu Gösterilir.

İkinci Mertebe Momentlerini Hesaba Katar.(P - Delta).

Analiz Sonuçları Grafik Olarak 3 Boyutlu Ekranda Görüntülenir.

Deprem Yüklemeleri için Eleman İç Kuvvetleri Grafik Olarak

3 Boyutlu Ekranda Gösterilir.

Deprem Yüklemeleri için Yapı Düğüm Deformasyon Davranışı

3 Boyutlu Olarak Görüntülenir.

Kat Rijitlik ve Kütle Merkezleri Hesaplanır ve 3 Boyutlu olarak

Gösterilir.

Burulma Momenti Deprem Hesabına Eklenir.

Kullanıcı, Elemanlara ve Düğüm noktalarına(joint) ek yüklemeler

tanımlayabilir.

Döşemeler ve Perdeler, Shell(4 düğüm noktalı kabuk eleman,

6DOF ) Sonlu elemanlar ile modellenir.

Duvar/Perde altı Temeli, Sürekli Temel, Mat Temel Ekleyebilme.

TASARIM ÖZELLİKLERİ

TS 500, TS 3233, TS 498, TS 9967 ve Deprem Yönetmeliği 2018’e Göre

Analiz ve Tasarım Yapar.

Betonarme ve Öngermeli Tasarım Yapar.

Bütün Prefabrike Elemanların Boyları, Bağlantıları Gözönüne

Alınarak Hesaplanır.

Öngermeli/Öngermesiz Aşık, Makas, Oluk, TTPlak, Boşluklu Döşeme,

T, Ters T, L, I Kirişler, Sundurma ve Betonarme Kolon, Temel

ve Soketlerin Analiz ve Tasarımı Yapılır.

Arakat Kiriş - Kolon Bağlantıları, Mafsallı veya Rijit Olarak

Tanımlanabilir.

Değişik Kottaki Makaslar Eklenebilir.

Sundurmalı Yapılar Çözülür.

Kolon Burkulma Hesapları Yapılır.

Makas Üst Başlık Hesapları Yapılır.

Makas Devrilme Hesabı Yapılır.

Yüksek Soket Tanımlanabilir.

Değişik Temel Kotundaki Yapılar Çözülür.

Mimari olarak Parapet, Betonarme Panel, BIMS Duvar

ve Sandviç Panel Eklenebilir.

Çok Katlı (veya Tek Katlı), Kısmi veya Tam Ara Katlı, Vinçli

(Tek veya Çok, Değişik Veya Aynı Hollerde), Prefabrike

Betonarme Yapılar Çözülür.

Kısa Konsol, İnceltilmiş Uç, Özel Teçhizat Hesapları Yapılır

Kolon, Soket ve Kısmi Öngermeli/Öngermesiz Oluk, Makas, Aşık,

TTPlak, Ters T, L ve I Kiriş Analiz ve Tasarımı Yapar.

ÇİZİM ÖZELLİKLERİ

Çatı Aplikasyon Planı

Kolon Aplikasyon Planı

Kat Aplikasyon Planları

Temel Aplikasyon Planı

Öngermeli/Öngermesiz Aşık Detay Çizimi

Öngermeli/Öngermesiz Makas Detay Çizimi

Öngermeli/Öngermesiz TTPlak Detay Çizimi

Öngermeli/Öngermesiz I Kiriş Detay Çizimi

Öngermeli/Öngermesiz Oluk Detay Çizimi

Öngermeli/Öngermesiz Kiriş (Ters T ve T, L) Detay Çizimi

Öngermeli/Öngermesiz Sundurma I Kiriş Detay Çizimi

Öngermeli/Öngermesiz Vinç I Kiriş Detay Çizimi

Kolon Detay Çizimi

Temel ve Soket Detay Çizimi

Kısa Konsol, İnceltilmiş Uç, Özel Teçhizat Detay Çizimi

Otomatik Kesit Her Aks İçin ( X ve Y Yönünde) Çizilir

Bütün Çizimler AutoCAD DXF formatında Üretilir.

Program tarafından verilen Detay çizimlerdeki bilgiler ile

imalat çizimlerinin manuel yapılması lazımdır.

Otomatik imalat çizimleri için çalışmalarımız devam etmektedir.

Aşık için imalat çizimi tamamlanmıştır.

Aplikasyonları çizimleri ise parapet ve

panel kullanımına göre revize edilmelidir.

Panel çizimleri henüz verilmemektedir.

RAPOR ÖZELLİKLERİ

Genel Yapı ve Detaylı Deprem(Dinamik Analiz İle) Raporunu

PDF Olarak Verir.

Detaylı Eleman Analiz ve Tasarım Raporlarını PDF Olarak Verir.

Hacim, Donatı ve Öngerme Donatı Metrajını Eleman

Bazlı Olarak Verir.

TBDY2018’ Yönetmeliğine uygun olarak

FAB2018 V2 kullanıma sunulmuştur:

1. Deprem Düzeyi Hareketlerine uygun olarak tanımlanan Ss ve S1 değerlerine ve Zemin Sınıfına göre Yatay Elastik Tasarım Spektrumu, Azaltılmış Yatay Tasarım Spektrumu ve Düşey Elastik Tasarım Spektrumlarını oluşturup Deprem yüklerini hesaplar. Doğrusal Statik ve Dinamik hesap yapar. Mod Birleştirme Yöntemini kullanır. Dayanıma Göre Tasarım Yapar. Bina Taşıyıcı Sistemi Daima 3 Boyutlu Sonlu Elemanlar ile Modellenir. Döşeme ve Çatı, Kabuk Sonlu Elemanlarla modellenir.
3. Etkin Rijitlik Katsayılarını kullanır.
4. Yeni göreli ötelenme kontrollerini yapar.
5. İkinci Mertebe Etkilerini Gözönüne alır.
6. Deprem Etkisini yeni tanımlanan yük kombinasyonlarına göre yapar.
7. Çatı Düzlemi Diyaframını Levha kullanarak oluşturur. İstenirse diyaframsızda çözüm yapılabilir.
2. Düşey Deprem Etkisini Hesaplayıp diğer kombinasyonlara ekler. Yeni tanımlanmış olan yük kombinasyonlarını kullanır.

FAB2018 ENTEGRE YAZILIM ÖZELLİKLERİ - TBDY2018 UYUMLU

Türkçe ve İngilizce Arayüzüyle Windows 10 ve Üstünde

Bağımsız Masaüstü Program Olarak Çalışır.

Microsoft Visual Studio, C# ve .NET Framework

Kullanılarak Geliştirilmiştir.

Microsoft WPF ile 3 Boyutlu Görüntüleme

Kullanılmıştır.

Model Oluşturma 3 Boyutlu Ortamda Gerçekleşir.

Oluşturulan Model Diske Kaydedilebilir

Ve Sonradan Açılabilir.

Hızlı Model Oluşturma Araçlarıyla Çok Hızlı

Oluşturulur.

Bütün Prefabrik Elemanların Kesit Ve Profil

Boyutları Bir Kez Tanımlandıktan Sonra Program

Tarafından Kaydedilir Ve Bu Kalıp Dosyaları Import/Export

Edilebilir.

Oluşturulan Model OBJ formatında Export Edilebilir.

Model JPG olarak Export Edilebilir.

8. Moment Aktaran ve Mafsallı Sistemleri Çözer.
Entegre Önüretimli Betonarme Binalar Analiz ve Tasarım Programı - FAB2018

FAB2018 ENTEGRE İLE ÇÖZÜLEBİLEN

PROJE TİPLERİ

LİNEER ELASTİK VE NONLİNEER İNELASTİK

PERFORMANS ANALİZİ VE GÜÇLENDİRME

FAB2018 Entegre ile Lineer Elastik ve Nonlineer İnelastik Yöntemiyle Mafsallı ve Moment Aktaran Prefabrik Betonarme Binaların Performans Analizini Yapılabilir.
FAB2018 ile Önüretimli Betonarme Binaların Nonlineer İnelastik ( PDelta ve Malzeme Nonlineer) Performans Analizi Yapılabilir. (Pushover Analizi). Aşağıdaki videoda FAB2018 ile OpenSees karşılaştırılması yapılmıştır. Sonuçlar çok yakındır.

NONLİNEER İNELASTİK PERFORMANS ANALİZ

SEDAT ACEMOĞLU MÜHENDİSLİK VE YAZILIM
SEDAT ACEMOĞLU MÜHENDİSLİK VE YAZILIM